edcc2b0cb2ca4c9415db

Thạc sĩ Khen Bùi

Position: CMO

Là Thạc sĩ chuyên ngành Chiến lược truyền thông, khoa Truyền thông, đại học Bangkok (Master of Communication Arts (MCA), Bangkok University) có kinh nghiệm trong giảng dạy và là giám đốc điều hành bán lẻ của tập đoàn Mỹ phẩm nối tiếng nhất Thái Lan SSUP Group

Với kinh nghiệm sống và làm việc Thái Lan, với mong muốn giúp đỡ người dân trong nước tiếp cận với dịch vụ Y tế và Sức khỏe quốc tế tại các bệnh viện hàng đầu Thái Lan bà là đồng sáng lập cty CAREME INTERNATIONAL HEALTH CARE SERVICES và hiện tại đang đảm nhận với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị

Tại tổ chức cứu trợ NeYOU bà đảm nhận vai trong giám đốc truyền thông  giám đốc Marketing