71299782 2720723841294275 6518041002609999872 n

Tiến Sĩ như Ngọc

Position: CIO

Tiến sĩ Ngọc Nguyên hiện đang là giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Tôn Đức
Đại học Thắng, HCM.
Cô tốt nghiệp trường Cao học cho Phát triển và Hợp tác Quốc tế, Đại học Hiroshima, chuyên ngành Tổ chức, cô đã tham gia trợ giảng, đào tạo tại Đại học Hiroshima, Nhật Bản, làm việc cho nhiều tổ chức, dự án chính phủ

Nguyễn Như Ngọc đã từng là điều tra viên chính cho nhiều dự án cũng như đạt nhiều giải thưởng cả trong nước và quốc tế.

Giải thưởng
☆ Học bổng tài trợ hoàn toàn từ chính phủ Nhật Bản dành cho sinh viên thạc sĩ (MEXT
học bổng, 2014-2016)
☆ Học bổng tài trợ hoàn toàn từ chính phủ Nhật Bản dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ (MEXT
học bổng, 2016-2019)
☆ Là người có thành tích cao nhất trong số các sinh viên cao học tại Trường Cao học Quốc tế
Phát triển và Hợp tác – sinh viên xuất sắc của Đại học Hiroshima, năm
2015 (2015).
☆ Nhận Tiêu đề: Luận văn thạc sĩ xuất sắc, Đại học Hiroshima, 2016.
☆ Có “bài báo tốt nhất” của Bộ phận Hành vi Tổ chức (10% hàng đầu được chấp nhận
giấy tờ, tỷ lệ chấp nhận: 42,8%), Hội nghị thường niên lần thứ 78 của Học viện Quản lý,
10-14 tháng 8 năm 2018, Chicago, Hoa Kỳ (2018).

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG BỐ CỦA NGUYỄN NHƯ NGỌC

Research being conducted and progress:
1. Challenge stressors and creativity: Moderating Role of Emotion Intelligence, Journal of
Business and Psychology, under review (Nguyen Nhu Ngoc, Nham Phong Tuan, Yoshi
Takahashi)
2. Emotional Intelligence and Emotional Manipulation: A meta-analysis Investigation, Sage
Open, under review (Nguyen Nhu Ngoc, Nham Phong Tuan, Yoshi Takahashi)
3. Value diversity and team creativity: Emotional Intelligence as a Moderator: Final
preparation to submit to a journal (Nguyen Nhu Ngoc, Nham Phong Tuan, Yoshi Takahashi)
4. Emotional Intelligence and Narcissism: A meta-analysis Investigation, Final preparation
to submit to a journal (Nguyen Nhu Ngoc, Nham Phong Tuan, Yoshi Takahashi)
5. The formation of tourists’ visiting intention towards eco-friendly destinations, the first
draft completed (Nguyen Nhu Ngoc, Le Cao Bao Ngoc)
6. How does green product knowledge effectively promote green purchase intention, the first
draft completed (Nguyen Nhu Ngoc, Tran Thuy Tien, Nguyen Ngoc Nhu Thuy, Pham Thi
Thu Thuy)
7. Factors affecting online repurchase intention: The case from Vietnam, the first draft
completed (Nguyen Nhu Ngoc, Nguyen Mai Phuong, Tac Hong Trang, Vuong Huyen Tran)
8. Why people “like” on social media? The first draft completed (Nguyen Nhu Ngoc, Le
Dang Vy, Truong Thao Nhi, Nguyen Huu Thanh)
9. Depression, anxiety, and smartphone addiction, the first draft completed (Nguyen Nhu
Ngoc, Le Thi Anh Thu, Tran Cong Khanh, Nguyen Thi Tung Vy)
10. Understanding customer behaviors in Vietnamese branded coffee shops, the first draft
completed (Nguyen Nhu Ngoc, Doan Minh Tu, Mai Thuy Vy, Vo Thi Thanh Thuy