Monthly Archives: September 2021

Giá trị CT trong xét nghiệm RT-PCR càng cao càng không lây nhiễm COVID-19

Vừa qua Bộ Y tế đã có các hướng dẫn liên quan đến cách ly tại nhà của F0 dựa trên giá trị CT. Vậy giá trị CT là gì và quan trọng như thế nào? Giá trị ngưỡng chu kỳ CT (cycle threshold) xuất hiện trong các xét nghiệm RT-PCR đối với coronavirus và […]