Những câu hỏi phổ biến nhất về phần mềm và dịch vụ của NUBO

Open this in UX Builder to add and edit content


meet the team

Professional staff

NV6

Hoàng Tuấn
Customer Support

Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng phần mềm

NV2

Amelinda
Support (English only)

Hỗ trợ khách hàng giao tiếp bằng tiếng Anh

NV5

HOÀNG ANH
SALES

Hướng dẫn sử dụng, Đăng ký sử dụng phần mềm mới

NV1

DIỆU MY
SALES

Hướng dẫn sử dụng, Đăng ký sử dụng phần mềm mới