MaxB là một biệt đội sáng tạo chuyên đánh thức và tối đa hóa sức mạnh thương hiệu tiềm ẩn của các
doanh nghiệp Việt Nam.
MaxB mong muốn trở thành người đồng đội số một của các doanh nghiệp vì sự phát triển chung của cộng đồng
thương hiệu Việtscreenshot 1603199678
screenshot 1603199689
screenshot 1603199708

screenshot 1603199698