SGGPO 

Ngày 19-10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương quyết định phân bổ số tiền 20 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương quản lý để hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do bão lũ gây ra tại 5 tỉnh miền Trung.

Phân bổ 20 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

 Căn cứ báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai về tình hình thiệt hại của các tỉnh miền Trung do bão lũ gây ra cũng như đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các tỉnh Thừa Thiên- Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh, ngày 19-10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương quyết định phân bổ số tiền 20  tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương quản lý để hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do bão lũ gây ra tại 5 tỉnh miền Trung.

Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình mỗi tỉnh 5 tỷ đồng; tỉnh Quảng Nam 3 tỷ đồng, tỉnh Hà Tĩnh 2 tỷ đồng. Kinh phí để hỗ trợ làm nhà ở cho các gia đình hộ nghèo, gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, bị hư hỏng nặng từ 80% trở lên, mức hỗ trợ 4 triệu đồng/căn nhà; hỗ trợ các gia đình có người bị chết và mất tích mức hỗ trợ 5 triệu đồng/1 người chết, mất tích; hỗ trợ người bị thương, mức hỗ trợ 3 triệu đồng/1 người bị thương.

Trong ngày 19-10, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý trước mắt hỗ trợ mỗi tỉnh 100 tỷ đồng (gồm Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh) để khắc phục hậu quả lũ lụt.

Hiện nay, trong khắp cả nước đang diễn ra phong trào quyên góp tiền và hiện vật để giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua đợt lũ lụt lịch sử.

PHAN THẢO

Leave a Reply

Your email address will not be published.